Välkommen till 52 veckor

Min förhoppning är att läsaren skall finna något sammanhang från Bibeln eller annan berättelse varje vecka, som kan beröra, och vara underlag till en stunds reflexion. ”Bibelcitat står med kursiv stil”

Under veckonumret  finns en ljudcymbol. Genom att dubbelklicka på den spelas ett musikstycke under några min.

Musik Per Björk – Gustaf Vega sång/musik