Varför Jesus?

Varför är Jesus intressant?
  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Läs själv ->
Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7

Vad vi tror på

Här har vi har formulerat en sammanfattande trosuppfattning som kort och tydligt redogör för vad vi tror på:

Vi tror på Gud Fadern som världens skapare och uppehållare. Vi tror att Han har skapat himmel och jord och att Han kan uppenbara sig genom det skapade men inte att han är ett med det skapade. Därför vill vi bara tillbe Honom och inte det skapade.Vi tror på Jesus Kristus som varande Guds Son. Vi tror att Han var avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria. Vi tror att Han dog för våra synders skull men också att Han uppstod på den tredje dagen. Därför tror vi att Han lever idag och att han är den enda vägen till Gud. Vi tror att det bara är genom tron på Honom som vi kan bli frälsta och få gemenskap med Gud. Vi tror att Jesus, efter fullbordat verk, for upp till himmelen och att Han idag sitter på Gud Faderns högra sida. Men vi tror också att Han snart skall komma igen för att döma levande och döda.

Vi tror på den Helige Ande som den tredje personen i gudomen. Vi tror att Han är utsänd ifrån Fadern till att vara vår personlige Hjälpare. Vi tror att Han ger oss kraften till att vittna om Jesus, i ord och gärning. Vi tror att vi i Hans väldiga kraft ska få fullborda missionsuppdraget.

Vi delar alltså den klassiska kristna tron på en treenig Gud. Vi tror på en personlig Gud. Vi tror att vi genom frälsningens under kan få börja leva ett liv i relation till denne personlige Gud.
Vi tror på hela Bibeln som varande Guds Ord. Vi tror att varje bok i Skriften är inspirerad av Gud och skrevs ner genom människor som var drivna av den Helige Ande. Vi tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. Vi tror på den lära som apostlarna överlåtit till oss. Därför tror vi att Guds Ord måste vara det yttersta rättesnöret för vår lära och våra liv. Vi tror att Guds Ord kan vägleda oss och utrusta oss för tjänst.

Vi tror på Guds rike. Vi tror att det Riket uppenbarades i och genom Jesus Kristus. Vi tror på den dubbla utgången med en himmel och ett helvete. Vi tror att det bara är genom att sätta tro till Jesus som vi kan räddas från att gå evigt förlorade. Vi tror att det eviga livet tänds i vår ande i det ögonblick då vi tar emot frälsningens gåva, av nåd genom tro på Jesus Kristus. Vi tror på att himmelriket, Guds rike, i sin fullhet, bryter in i samband med Jesu återkomst. Vi ser fram emot den dag när Guds rike slutgiltigt uppenbarats och ondskan slutgiltigt förintats. Men vi tror att det riket, på grund av Jesu försoningsverk och förmedlat genom den helige Ande, redan här och nu kan manifestera sig som en försmak av det kommande rikets fullhet. Därför vill vi uthålligt verka för och bedja: ”Tillkomme Ditt Rike!”