Ett stort tack till alla som har engagerat sig i vår julinsamling. Insamlingen är nu avslutad och vi nådde vårt mål med bravur. Vi samlade ihop 141 227 kr till barns rättigheter och till kvinnors möjlighet att få en hållbar försörjning.

Barns rättigheter

Varje enskilt barn är betydelsefullt och är förtjänt av de bästa förutsättningar för att utveckla sina unika talanger och egenskaper.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. I många länder i världen anses barn vara av lägst betydelse och få vill lyssna till dem. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att barns rättigheter ska uppmärksammas och efterlevas på alla nivåer i samhället.

I det här projektet, som sträcker sig över flera Afrikanska länder och som har SIDA-finansierats, utbildar och utrustar vi ledare inom olika organisationer så att de kan vara företrädare för barns rättigheter och skydda barn i sin egen miljö och i samhället. Genom utbildningsseminarier, workshops och träning får de lokala handledarna verktyg att arbeta för barns rättigheter. På det här sättet kan nästa generations barn få ett bättre, tryggare och säkrare liv med fler möjligheter!

Hållbar försörjning

Kvinnorna är viktiga för utvecklingen av landet.

En stor del av Centralafrikanska republikens människor i världen lever under svåra förhållanden, till exempel fattigdom, brist på utbildning hälso- och sjukvård. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att ge kvinnor möjlighet till egen hållbar försörjning genom mikrokrediter och
utbildningsstöd.

Kvinnor i landet är diskriminerade och underrepresenterade i det offentliga livet och flera års militär och politisk kris har lett till försämrad infrastruktur, stor penningbrist i hushållen och dessutom ett eftersatt jordbruk. Utbildningsstöd tillsammans med Mikrokrediter, en metod som fick en stor exponering 2006 genom Nobels fredspris, används i det här projektet för att ge utbildning och för att starta fungerande småföretag. På detta sätt har livsvillkoren förbättras på många sätt, inte bara att
man har mat för dagen utan även genom att barnen får chans till skolgång och familjer får en hållbar försörjning.

Genom Ge för livet får utsatta människor över hela världen ett bättre liv. Barn får skolgång, unga rustas till kloka ledare, kvinnor skyddas från våld – och får starta eget företag. Tusentals människor får hjälp genom 51 projekt i över 30 länder. Ge för livet är en del av Evangeliska Frikyrkan som har 90-konto. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och granskas av auktoriserade revisorer. Julinsamlingen i Lugnetkyrkan, som stödjer de två projekten ovan, kommer att överföras till Ge för livet.