På gång i kyrkan

Följ oss på Facebook & Instagram för mer information.

Lugnetkyrkans kalender

Gudstjänst varje söndag kl 11:00 i kyrkan med Full fart & kyrkfika.
Gudstjänsterna går också att följa på Youtube.
 

OBS! Den 9 juni är gudstjänsten kl 11:00 på Dalagården och sänds inte på Youtube.
Fr.o.m. den 16 juni är det sommargudstjänster kl 18:00 på söndagar i Lugnetkyrkan. Sista sommargudstjänsten är den 18 aug och uppstartsgudstjänsten är den 25 aug 11:00.

Barn
Full fart (söndagsskola) varje söndag under gudstjänsten.

SKOJ (förskoleklass och årskurs 1-3) är slut för terminen.

Friends (årskurs 4-7) är slut för terminen.

Ungdom
Passion varje vecka 19:30 (utom på loven).

Du kan också följa vår Insta passion_lk för mer information.

Unga vuxna
Vidare är slut för terminen.

65+
Är slut för terminen.