På gång i kyrkan

Lugnetkyrkans kalender

Gudstjänst kl 11:00 varje söndag i kyrkan och på Youtube. Kyrkfika och Full fart. Söndagen 4 dec är det familjegudstjänst där barnen medverkar i gudstjänsten.

Barn
Öppna Förskolan varje fredag 09:00 – ca. 11:30 (utom lov och klämdagar).

SKOJ (för barn i förskoleklass och årskurs 1-3) är slut för terminen.

Friends (årskurs 4-7) träffas jämna veckor 18:00 – 19:15.

JC lördag (åk 3 – 6) är slut för terminen.

Ungdom
Passion träffas varje fredag 19:30 (utom på loven). 

Unga vuxna
Mer info kommer om nästa träff.

65+
Mer info kommer om nästa träff.