På gång i kyrkan

Lugnetkyrkans kalender

Gudstjänster kl 11:00 varje söndag
i kyrkan och på Youtube. Full fart och kyrkfika.

För barn
Öppna förskolan varje fredag 09:00.

FRIENDS för årskurs 4 – 7. Onsdagar jämna veckor kl 18:00 – 19:15.

SKOJ för förskoleklass till och med årskurs 3. Onsdagar ojämna veckor kl 17:30 – 18:30.

Läger
Kids camp 11-12 juni.
Anmälan senast  3 juni och mer info på: https://forms.gle/bqGmz7JYrpQyeXeU9

JC läger 30 juni-3 juli
Anmälan senast 15 juni och mer info på: https://forms.gle/4vr3DwqQgd3GCPeH7

För ungdomar
Passion varje fredag kl 19:30 (utom på loven). För dig i sjuan och uppåt.

Föräldra- & äktenskapsdag 21 maj
Lördag 21 maj kommer Mikael Lundgren till Lugnetkyrkan och undervisar och samtalar om föräldraskap och äktenskap.

10:00-12:00 Föräldraskap som fungerar även in utmanande perioder.
13:00-15:00 Äktenskap med färre och lindrigare svackor.

Pris per seminarie och vuxen är 50 kr. Paketpris båda seminarierna per vuxen 80 kr

Vi erbjuder lunch mellan seminarierna till en kostnad av 70 kr/vuxen och barn 3-12 år 50 kr. Familjepris för lunchen 200kr.

Anmälan info@lugnetkyrkan.se senast 15 maj. Anmäl ev specialkost.