Omsorg

Välkommen till Lugnetkyrkan omsorg!

Vi vill möta dej där du befinner dej i livet, och på olika sätt gå tillsammans med dej en del av din livsresa.
Vi vill genom våra mötesplatser skapa en öppenhet för att dela livet när det är på topp, men också när det gör ont, när själen
brottas, eller man kämpar med olika sorters ohälsa.

Mötesplats

Vi människor mår bäst av att leva i gemenskap och ständiga möten med människor! Vi ordnar mötesplatser, såsom “Plusmeny” för
de som är över 65 år, “Systrar emellan” för systrar i alla åldrar. Här möts vi som vi är, samtalar och lyssnar till inspirerande
föreläsningar. Vi anordnar också Lunchpromenader för daglediga

Besöksgruppen

Lugnetkyrkans Besöksgrupp har som främsta uppgift att besöka och hålla kontakten med de medlemmar som av olika
anledningar inte kan delta i församlingens gudstjänster. Detta gäller framförallt äldre och långtidssjukskrivna. Det är viktigt att du
som anhörig eller vän meddelar oss om det finns ett behov av besök i hemmet.
Kontaktperson i besöksgruppen är Berit Lund 073-448 75 71

Äktenskapsvård

Att leva som par är fantastiskt! Det är värt att vårda och ständigt serva. Därför anordnar vi kurser för par som vill friskvårda sin
relation.

Vi vet att äktenskapet ibland också är fullt av utmaningar. I tider när man får kämpa med sin relation är det ibland värdefullt att få
kämpa tillsammans med andra. Vi erbjuder samtal i par eller enskilt.

Samtal

Ibland har vi alla behov av att prata med någon. Det kan gälla andliga frågor, hjälp i förbön eller djupare själavårdsbehov.
Lugnetkyrkan har ett team med kloka och erfarna kristna som gärna hjälper dej i samtal och förbön. Samtliga personer i
samtalsteamet har gett löften om tystnadsplikt, du kan därför helt lita på att det som sägs i förtroende bevaras i förtroende.

Samtalsteamet består av:

Kom i kontakt

I formuläret nedan så kan du fylla i om du skulle vilja få kontakt med någon i från samtalsteamet. Är det en specifik person du skulle vilja prata med så kan du ange det i meddelande rutan.

Skulle du vilja få mer information eller komma i kontakt med någon från besöksgruppen eller inom äktenskapsvård så kryssar du i det i formuläret så kopplar vi ihop dig med rätt person. Information hanteras med största vaksamhet och sekretess.

 

Kryssa i ett av följande

6 + 3 =