Häng med på Torpturné 2021!

2021 kommer Sverige att bubbla av Torp, från nord till syd och öst till väst. Vår längtan är att Sverige ska fyllas av lokala mötesplatser, där de olika platsernas unika förutsättningar får sina tydliga uttryck, men där Grundstenarna i Torpkonferensen – d.v.s bön, andlig fördjupning, mission och den livsviktiga insamlingen till vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen förenar oss.

Schema:

Onsdag 2 juni kl. 19-20.30 – Seminarium OMSTART
Klicka här för att ansluta till mötet 

Alla församlingar har under pandemin jobbat hårt med att ställa om, ompröva och göra saker annorlunda. Även om det verkar dröja lite till innan pandemin lättar vill vi den dagen vi får ses igen vara beredda i det stora arbetet som då börjar med omorientering och omstart i våra församlingar.

Medverkande: Lisa Fredlund Ledarutvecklare EFK Växa, Pastor Östermalmskyrkan Kristianstad, Richard Hultmar pastor Korskyrkan Stockholm. Läs mer om seminariet här.

Torsdag 3 juni kl. 19-20.30 – Seminarium SÄNDANDE MED JESUS
Klicka här för att ansluta till mötet

Gud är den som korsar gränser. Allra tydligast blir det när han i Jesus Kristus föds som människa och delar våra villkor. När vi sänds på missionsuppdrag, är det möjligt för oss att följa hans exempel?

Medverkande: Peter Tarantal, Sydafrika, internationell ledare inom OMlänk till annan webbplats och Maria Karlsson lärare på ALTlänk till annan webbplats i Örebro. Och ledare från EFKs internationella program.

Fredag 4 juni kl. 19
Samling för ungdomarna med bland annat seminarium vid Lugnetkyrkan.

Söndag 6 juni kl. 11.00 – Gudsjänst TRO & TÅLAMOD
Klicka här för att ansluta till mötet

Gudstjänst med predikan av Linalie Newman, Missionsdirektor inom EFK, som ska prata utifrån temat ”Tro och tålamod”.
Tobias Åberg med team leder lovsången. Insamling till EFK:s internationella arbete.