Insamling till Dalagården!

Coronapandemin har även drabbat Dalagårdens verksamhet. Dalagården är en fantastisk plats för våra läger och andra aktiviteter. Det är många personer som kan vittna om vad barn- och ungdomsläger och andra samlingar har betytt. Dalagården vill arbeta för att de ska kunna möjliggöra minst lika många och lika viktiga gudsmöten, läger, alphahelger, retreater, bönesamlingar, församlingshelger och konferenser i framtiden. Dalagården är en unik plats för avkoppling i Guds fina natur och möten mellan människor i alla generationer.

En omfattande plan för att rusta upp gården fanns innan pandemin kom. De pengar som fanns till detta har istället fått täcka löpande kostnader i en tid där de allra flesta intäkter har uteblivit. Nu vill vi vara med och möjliggöra de förändringar som vi planerade för. Det handlar bland annat om att renovera Sörgården, förnya delar av Storstugan, skapa en permanent plats för tältet närmare parkeringen samt att flytta och förnya lekparken.

Vi från församlingen vill i den utmanande tid som vi befinner oss i, vara med och stötta Dalagården med en extra gåva. Innan jul skänkte församlingen 50.000 kronor från vår kassa. Vår målsättning är att samla in ytterligare 50 000 kronor.

Vill du vara med är du välkommen att
swisha in din gåva till 123 161 51 11.
Märk gåvan med ”Dalagården”

 

Varje gåva är otroligt viktig och värdefull!
Tack för din gåva!

%

Insamlingsmål 50 000kr