Riastugan

Riastugan i Falun 

Till Riastugan är man välkommen oavsett dagsform. Alkohol och droger är inte tillåtna i eller
utanför huset, men en påverkad person nekas inte tillträde till stugan.
Hos oss får våra gäster möjlighet att
…äta gratis frukost och/eller billig lunch
…duscha
…få sina kläder tvättade
…byta kläder
…vila
…ha enskilt samtal med personal

Verksamheten bygger på fyra hörnstenar.

Den öppna dörren
Alla får komma som man är.

En kristen människosyn
Alla människor är värda lika mycket. Det är aldrig ”kört” för någon.

Basbehoven måste tillgodoses
Om man inte är mätt och fått duscha är det ingen mening att tala om livsfrågor.

Att vara en röst för de ”röstlösa”
Att se möjligheter och debattera problemställningar i samhället.

Organisation

Riastugan i Falun drivs i föreningsform, med ortens kristna församlingar som huvudmän. Detta
inkluderar Svenska kyrkan likväl som kommunens frikyrkoförsamlingar. Föreningen är en del av
Hela Människan – kyrkornas gemensamma sociala arbete. Läs mer om Hela Människan här.

Ekonomi

Riastugans verksamhet drivs av stöd från våra kyrkor, bidrag från Rias stödförening, avkastning från fonder som förvaltas av Falu kommun samt gåvor från företag och enskilda personer. Vill du också bidra till Riastugans fortlevnad? Läs mer under Du kan hjälpa.

Besöksadress:

Kristinegatan 17
Tel: 023-145 90
ria.falun@helamanniskan.se