Internationellt arbete

Foto: Marian Hautamäki

Samarbete ut i hela världen

Gud älskar hela världen och därför arbetar vi internationellt. Jesus Kristus ser hela människans behov, möter utsatta i deras nöd och ger dem möjlighet att upptäcka vem Han är. Vårt uppdrag som församling är att följa Jesu exempel och vara en hoppets röst i Falun och i hela vår värld. Med ett helhetsperspektiv på livet vill vi skapa en långsiktig förändring i människors liv här på jorden och i evigheten. Vi vill utmana till att möta människors andliga, sociala och materiella behov och påverka före en rättvisare värld. Att sända människor över kultur- språk- och landsgränser är en del av vår identitet.

Därför stödjer Lugnetkyrkan ett antal olika missionärer och projekt i samarbete med andra på olika håll i världen.

Så här samarbetar vi:

Afrika

I Centralafrikanska republiken har församlingen ett stort engagemang bl.a. genom stöd till EFKs systerkyrka i landet. Vi understödjer även ett team från Sverige som regelbundet besöker landet och som är engagerade i såväl utbildning, hälsa, fattigdomsbekämpning som teologi.

Europa & Mellanöstern

I denna region är Lugnetkyrkan engagerad i flera länder genom utsändning av svenska missionärer och ekonomisk stöd till nationella medarbetare. Uppdragen varierar men det handlar bl.a. om att leda människor till tro på Jesus, på olika sätt hjälpa människor som är på flykt undan krig, skapa en positiv förändring för barn, unga och personer med funktionsnedsättning, samt erbjuda yrkesträning eller skyddat boende för utsatta kvinnor.

Asien

I Centralasien underhåller församlingen nationella medarbetare i deras tjänst som evangelister. I området begränsas den mänskliga rättigheten att fritt byta religion och trosuppfattning, vilket resulterar i stor förföljelse av de kristna.

Latinamerika

Genom utsändning av svenska missionärer som i regionen arbetar inom teologisk utbildning, ledarskapsträning och själavård utvecklas ett lokalt missionscentrum. Istället för att vara mottagare av mission så går regionen i syd till att vara sändande av missionärer till ett stort antal länder.

Så här samarbetar vi:

Foto: David Gelinder

Barns rättigheter

Genom EFKs samarbetspartners i flera länder i Afrika, Europa & Mellanöstern stödjer vi verksamhet i syfte att barn ska ha rätt till utbildning och en trygg uppväxt. Exempel på stöd är att familjer får hjälp med skolavgifter och läxhjälp, utbildning till ledare inom olika organisationer där de får en ökad medvetenhet kring barnrättigheter och genom det kan de företräda barns rättigheter samt skydda barn i sin egen miljö och i samhället.

Foto: Andreas Dagernäs

Församlingsbyggnad

Lugnetkyrkan har alltid varit engagerade internationell mission. Vi tror att evangeliet har en förvandlande kraft för hela människan och vi vill fortsätta att sända, plantera och träna för att se Guds rike växa fram. I relation med olika kyrkor får vi se människor komma till tro på Jesus, plantera församlingar i nyckelstäder, samt utveckla ledare i teologi och ledarskap.

Foto: EFKs arkiv

Mot människohandel

Människohandel är vår tids slaveri och är idag den snabbast växande kriminella verksamheten i världen. FN uppskattar att över 30 miljoner människor lever under slavliknande förhållanden. Ekonomiskt stöd går till organisationer i syfte att hitta en hållbar väg ut ur prostitution genom att utbilda och hjälpa kvinnor in i annan försörjning.

Foto: Lydia Dackerud

Hållbar försörjning

Genom EFKs samarbetspartners ger vi stöd för att ge människor möjlighet till hållbar försörjning eller mikrolån, verka för en långsam förändring genom utbildning, träna människor att kunna hantera de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna, agera mot korruption samt ge fler tillgång till sjukvård.

Du kan vara med och göra världen bättre

Skulle du vilja få mer information eller komma i kontakt med någon inom Internationella rådet. Fyll i formuläret under kontaktsidan.

Step Out

Längtar du efter att möta människor från andra kulturer, lära av andra och göra en insats i internationellt arbete? I så fall kanske StepOut-programmet är något fördig! Det är en fantastisk möjlighet för dig att komma ut i världen och upptäcka vad mission kan handla om i praktiken! 

Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.

Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Luk. 4:18,19