Husgrupp

Den lilla samlingen

I Lugnetkyrkans församling finns en stor gemenskap i gudstjänsten men lika viktig är den mindre gemenskapen som vi får i våra husgrupper. Husgrupper träffas vi i en mindre grupp hemma hos varandra för att dela vardagen, samtala om och fördjupa vår tro och be tillsammans.

I husgruppen är det möjligt att se och hjälpa varandra, den erbjuder människor närhet och gemenskap i ett samhälle där ensamhet och anonymitet är ett allt vanligare problem. Husgruppen är en plats både att få växa i sin tro men också att få vända, vrida på och provköra sin tro.
Vår ambition är att kunna erbjuda alla en bra husgruppsgemenskap!

Hör av dig om du vill vara med!
(Du behöver inte vara medlem i församlingen för att tillhöra en husgrupp!)

Vid frågor kontakta husgruppsrådet: husgrupper@lugnetkyrkan.se

Thomas Sedelius
CIlla Lindé
Sofia Thelander
Marit Tholvsen