Alpha

Vad är din fråga?

Har du funderingar kring livet? Tycker du det är intressant med existentiella frågor? Letar du efter en mening med livet?
Tror du människan är god eller ond, eller både och, eller ingetdera? Finns det något mer än det vi kan se?
Finns det värden utöver de materiella? Går det att tro på en god Gud i en värld full av lidanden?

Vill du gå en kurs där vi samtalar kring dessa ämnen? Utmana dig själv och gå en Alpha kurs i höst som kommer ta dig på en spännande upptäcktsfärd!

Hur fungerar det?

Kursen äger rum i Lugnetkyrkan under 10 torsdagskvällar. Kurskvällarna inleds med en måltid, följt av ett föredrag som behandlar kvällens tema. Därefter är det fika och samtal i grupper.

Många upplever gruppsamtalet som det mest värdefulla inslaget i kursen. Där får man möjlighet att reagera, reflektera och dela erfarenheter med andra.

En höjdpunkt på kursen är Alphadygnet på Dalagården utanför Svärdsjö fredag kväll till lördag eftermiddag. Alphadygnet ger möjlighet till mer tid för gemenskap och samtal kring föredragen. Många av deltagarna uttrycker att det är en av de viktigaste delarna i kursen.

Här är några av rubrikerna i kursinnehållet:
VAD ÄR KRISTEN TRO? Är den enbart kulturhistoriskt intressant eller har den en plats i dagens samhälle?

VEM ÄR JESUS? Vad gör Jesus unik och inte bara en i mängden.

VAD ÄR BÖN OCH HUR BER JAG? Är det möjligt att samtala med världens skapare?

En typisk Alpha-kväll:
18.30 Middag (Så kom hungrig!)
19.15 Föredrag
Kvällens föredrag kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Föredragen hålls ibland av en lekman och ibland av en pastor.
20.00 Fika
20.15 Smågrupper
Många säger att det mest värdefulla med Alpha är gruppdiskussionerna efter föredraget. En liten grupp består av 8-12 personer med en eller ett par ledare. Här ges möjlighet att ställa frågor och diskutera kvällens ämne. I smågrupperna är det lätt att finna nya vänner och ge uttryck för vad man verkligen tycker och tror.
21.00 Slut  

Vad är Alpha?

Alpha är 11 veckor lång kurs för alla som är intresserade av att upptäcka vad kristen tro innebär. Koppla av, ät gott, dela dina tankar och utforska meningen med livet.

Alpha baseras på små grupper, med en eller två ledare vars roll är att underlätta och uppmuntra till diskussion.  Alla är välkomna att bidra med sin åsikt, ställa frågor och diskutera med resten av gruppen. Allt sker i en avslappnad, kravlös och informell miljö.

Alpha är främst avsedd för personer som inte är kyrkobesökare och öppen för alla som vill delta. En del vill undersöka om Gud finns, andra är bekymrade över vad som händer efter döden. Vissa människor har särskilda frågor som de vill diskutera, andra vill förstå andra människors övertygelser eller vill utforska vad meningen med livet är. Många gäster har aldrig varit i kyrkan, andra kan ha gått i kyrkan ibland men vet inte så mycket ändå.

Samma kursplan används av kyrkor världen över, 20 miljoner människor har redan använt den. Över 90 000 svenskar har gått Alpha. Alpha finns inom alla kristna samfund i Sverige.

Allt hålls under avspända former. Vi umgås, äter, lyssnar och samtalar om livets stora frågor.

Läs mer på sverige.alpha.org.

Kursstart
Torsdag den 26 september 2024 kl 18.30.
Anmälan till info@lugnetkyrkan.se. Ange namn, telefon och specialkost i din anmälan.