Gudstjänst

Den stora samlingen

Varje söndag samlas människor till Lugnetkyrkan för att fira gudstjänst tillsammans. 

Gudstjänsten startar vanligtvis kl 11.00, dock inte på sommaren då vi istället firar gudstjänst kl 18.00. Den varar oftast i ca. 90 minuter.  

Gudstjänsten sker på två platser, dels i kyrksalen för ungdomar och vuxna och dels på ’Full Fart’, vår söndagsskola som är barnens egen gudstjänst. Alla barn mellan tre och tolv år samlas i angränsande lokaler för bibelundervisning, sång, aktiviteter, tävlingar och annat skoj. För de mindre barnen har vi också ett lek- & barnpassningsrum. 

Vår gudtjänster är öppna för alla. Du behöver inte vara medlem i Lugnetkyrkan för att delta. Detsamma gäller för all vår verksamhet. Är du här för första gången, säg gärna till en av våra värdar så visar de dig gärna runt och svara på dina frågor. Vi hoppas att du ska trivas hos oss. 

Gudstjänstens utformning 

Vi vill att gudstjänsten ska präglas av glädje, äkthet och gudsnärvaro. Predikan, lovsång och bön är de grundstenarna vi bygger samlingen på. Oftast predikar någon av församlingens pastorer, men ibland har vi inbjudna talare eller medlemmar i församlingen som predikar. 

Att vara med på en gudstjänst kan vara som att kliva in i en ny värld. Vi förklarar gärna om du har några frågor.  

Vid varje gudstjänst vill vi ge utrymme och skapa förutsättningar för möten mellan Gud och oss människor. Det kan bland annat ske i nattvarden, i det vi kallar lovsång, i en personlig bön eller vid vår förbönsplats där någon kan be för dig och dina behov.  

Gemenskapen är viktigt för oss. Efter gudstjänsten har vi därför alltid fika. Mötet med varandra kring fikaborden fyller en viktig funktion. Som ny är du välkommen att sätta dig och prata med någon annan. 

Vår önskan är att gudstjänsten ska vara en plats där du som är nya i församlingen känner dig välkommen och vill komma tillbaka.