PMU Second Hand

Tänk Nytt! – Köp Begagnat.

PMU butiken är en second-hand butik som ligger på Ingarvet i Falun och som är ett samarbete
mellan PMU, Centrumkyrkan och Lugnetkyrkan.

Vår second hand-butik finns till för att förändra världen! Överskottet från försäljningen används både till internationellt utvecklings- och katastrofarbete och insatser i vårt närsamhälle. Med projekt i över 30 länder når vi människor runt hela jorden och genom att sälja Second Hand tar vi samtidigt vara på naturens resurser. Butiken är också en viktig mötesplats för människor i Falun och är möjlig tack vare volontärer som brinner för att göra skillnad, alla fantastiska givare som skänker kläder och saker, och alla kunder som är med och bidrar till en mer hållbar värld. 

Vi vill utmana dig att vara med.

Så vi kan förändra världen, tillsammans! Det är våra härliga volontärer som gör det möjligt för oss att driva butiken på Ingarvet och du är varmt välkommen in i gänget. Om du söker efter en meningsfull aktivitet och en fin vardagsgemenskap får du gärna kontakta butiken så berättar vi mer om hur det går till att bli volontär.

Lugnetkyrkans del av överskottet från butiken går till lokalt socialt arbete och till Internationellt utvecklingssamarbete. I Falun ger vi bidrag till Ria-stugan och ensamkommande flyktingar. Internationellt går vårt överskott går till Insamlingsorganisationen Ge för livet

Foto: EFK arkiv

Kunskap hjälper människor att utveckla byar, Afghanistan

I flera avlägsna provinser i Afghanistan är människor mycket fattiga och till följd av krig och oroligheter har de inte nåtts av de utvecklingsinsatser som gjorts på andra håll i landet. Många saknar kunskap om betydelsen av rent vatten, säkra förlossningar och ett hållbart jordbruk. Vi arbetar med vår partner i tre provinser i landet för att öka kunskapen och förändra attityder.
Bland annat ges människor utbildning i hur man renar vatten och lagar näringsrik mat till sina barn. Kurser i ”BLiSS” (Birth and Life saving skills) har bidragit till att barn- och mödradödligheten har sjunkit. När det gäller jordbruk tillhandahålls bland annat jordbruksmaskiner och material för att bygga växthus.

Foto: EFK arkiv

Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning, Centralafrikanska republiken

En stor del av Centralafrikanska republikens befolkning lever under fattigdomsgränsen. Genom vår samarbets- partner Eglise Evangélique Baptiste är vi med och bekämpar fattigdomen på olika nivåer. Genom mikrokrediter, stipendier och utbildningsstöd har många kunnat starta fungerande små företag.

Tack vare detta förbättras livsvillkoren på många sätt, inte bara att man har mat för dagen utan även genom att barnen får chans till skolgång.

Foto: EFK arkiv

Skyddsboende för utsatta kvinnor, Egypten

Våldtäkter, ”sommaräktenskap” med minderåriga och sexuella övergrepp inom familjen är vanliga i Egypten. Familjerna till kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp upplever ofta så starka skamkänslor, att de sparkar ut dem från hemmet, trots att kvinnorna själva varit oskyldiga till det som hänt. Andra familjer låter kvinnorna bo kvar hemma, men behandlar dem så illa att de till slut själva flyr från sitt hem.

Tillsammans med en samarbetspartner har vi startat ett akutboende, dit kvinnor som är särskilt utsatta får komma och få bland annat hälsovård och yrkesutbildning. Vår partner arbetar också med utbildning för att förebygga att kvinnor utsätts för övergrepp.

Foto: Anton Carlsson

Trygghet och rättigheter för barn, Afrika

Situationen för barn i de länder i Afrika där vi arbetar är ofta mycket svår. I det här projektet utbildar och utrustar vi led- are inom olika organisationer så att de kan vara företrädare för barns rättighe- ter och skydda barn i sin egen miljö och i samhället.

Genom utbildningsseminarier och work- shops och genom att identifiera och träna lokala handledare får de verktyg att arbeta för barns rättigheter i sin egen organisation. På det här sättet kan nästa generations barn få ett bättre, tryggare och säkrare liv med fler möjligheter!

Butiken:

Besöksadress: Zettergrens väg 2

För mer information, öppettider och kontaktuppgifter se pmu.se.

 

 

Tar vi emot allt?
Allt det som vi tar emot eller hämtar måste vara i säljbart skick. Vi kan inte laga eller tvätta sådant som är trasigt eller smutsigt. 

Ditt fynd förändrar liv och miljö!
Besök gärna butikens Facebook