Den gode herden Joh. 10:1-14    

Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut, och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Bibeln talar ofta om herdar, både i egentlig och i överförd bemärkelse. Flera av folkets främsta män hade tidigare varit herdar. Ex. Mose och David. Herden måste vara stark, osjälvisk och hängiven för att kunna  betraktas som idealisk för sin uppgift. Herden hade ansvar för sin hjord. Vid dagens slut fördes fåren in i fårafållan/fårahuset. Saknades något får, gick han ut för att söka efter det. 

Till fårahuset fanns det endast en ingång. Den ansvarsfulle herden kunde under natten lägga sig att sova i ingången som en dörr, för att förhindra vilda djur att ta sig in, samt förhindra att förvirrade får tog sig ut. Jesus är dörren och herden. Herden var beväpnad med en käpp och en stav. I Psalm 23, herdepsalmen, finns uttrycket; din käpp och stav de trösta mig. Jesus beskyddar sina får och vägleder dem till de andliga betesmarkerna.

11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren. 14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, 15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren

Jesus som är ”fårens” herde, är också dörren in i Guds rike, den enda förbindelsen mellan människorna och Gud. Alla som vill får komma och det är genom honom vi går in till frälsning, till evigt liv.

9 han skall gå in och gå ut och finna bete. Detta tyder på frihet och trygghet. Vi finner ”bete”, vår själ får näring. 

Det är herdens uppgift att vårda sina får. Jesus kan den saken. Han är själv själens herde och vårdare.